Verdt å ha med i lommen?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Trond Dehli, Ole Kristian Losvik, Benjamin Rajabi

  Lommekirurgi

  En håndbok i kirurgisk arbeid. 2. utg. 248 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2020. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-02-66653-8

  Forfatternes intensjon er klar: «Boka er ment som en praktisk hjelp til studenter i kirurgisk praksis og yngre kolleger i kirurgisk turnus eller utdanning. Det er ikke en lærebok, det er mer en oppslagsbok og håndbok som skal hjelpe deg å gjøre riktige vurderinger av pasienter innen generell kirurgi.» Dette er ikke noen liten ambisjon, og det tjener forfatterne til ære at de tok dette initiativet med første utgave av boken, som kom i 2014.

  I forordet til denne andre utgaven av boken skriver forfatterne at «boka har vist seg å bli en så stor suksess at forlaget har vært velvillig innstilt til en fornyet utgave». Denne utgaven er utvidet og inneholder mer om det som gjøres på kirurgisk poliklinikk, i en egen av bokens i alt seks deler. Omtalen av sykdommer i del fire om kirurgisk poliklinikk er for en stor del overlappende med beskrivelsen de samme lidelsene har fått i del to («Akuttmottaket»), og kunne vært unngått med en annen oppbygning av boken. Her burde forfatterne fått hjelp fra forlaget.

  Forfatterne forsøker å favne elementer fra den helt elementære propedeutikk til betraktninger rundt resektabilitet av sjeldne kreftformer. Det blir en for krevende øvelse i en bok av dette formatet.

  Boken hadde profittert på bedre redaksjonell gjennomgang med tanke på oppbygning, korrektur og språklig forbedring.

  Med en ny utgave burde «barnesykdommene» langt på vei vært luket ut. En oppslagsbok bør være lett å finne frem i. Et stikkordregister ville vært til stor hjelp. Mange forkortelser introduseres uten forklaring, flesteparten av disse burde vært forklart første gang de opptrer i teksten om medisinstudenter skal henge med. Alternativt kunne et kapittel hvor forkortelsene blir forklart, ha vært med. Bruken av underoverskrifter i beskrivelsene av de enkelte sykdommene medfører stadige gjentagelser, eksempelvis får man beskrevet at kolangitt kan føre til livstruende sepsis tre ganger på en drøy side. Skrivefeilene er så vidt mange at det burde mane til ettertanke hos forlaget, slik at de kan unngås i eventuelle senere utgaver. Det er kun unntaksvis henvist til figurene i teksten. Røntgen- og CT-bildene er så små at det er vanskelig å få noe utbytte av dem.

  Etter min mening forsvarer boken ikke en obligatorisk plass i frakkelommen hos målgruppen blant våre kolleger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media