Landsstyremøtet: Dere gjør helsetjenesten bedre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det er inspirerende å se den kraften og det fellesskapet Legeforeningen mobiliserer når situasjonen krever det, sa president Marit Hermansen i sin tale til landsstyret.

  TAKKET MEDLEMMENE: Marit Hermansen trakk frem medlemmenes viktige innsats for å holde hjulene i helsetjenesten i gang, da…
  TAKKET MEDLEMMENE: Marit Hermansen trakk frem medlemmenes viktige innsats for å holde hjulene i helsetjenesten i gang, da hun åpnet Legeforeningens heldigitale landsstyremøte. Foto: Vilde Baugstø/Legeforeningen.

  Mandag 30. november åpnet Legeforeningens landsstyremøte. På grunn av pandemien var årets møte heldigitalt og delt i to deler. Del én ble arrangert før sommeren. Del to startet med presidentens tale til landsstyret.

  Siden landsstyremøtet i mai har helsetjenestens håndtering av koronapandemien vært et viktig tema. Marit Hermansen påpekte at Norge igjen står midt i en ny smittebølge som har stengt store deler av samfunnet:

  – Dere har i perioden vi har lagt bak oss, og i den situasjonen vi nå står i, gjort en fantastisk jobb. At dere har holdt hjulene i helsetjenesten i gang, er et helt avgjørende bidrag i den store nasjonale innsatsen, sa Hermansen.

  Hermansen slo fast at den eneste måten å gjøre helsetjenesten bedre på er å være åpne om utfordringene og peke på det som må forbedres. Hun trakk i den forbindelse frem Legeforeningens erfaringskonferanse om covid-19, som ble arrangert i oktober.

  - Jeg hørte om frustrasjon og krevende arbeidsdager, men også innovasjon og faglig pionerarbeid. Og det var en veldig stolt president som satt lutter øre. Representanter fra koronakommisjonen og departementet satt også lutter øre på vår konferanse.

  Legeforeningen jobber for å løfte historiene og tilbakemeldingene som kom frem under konferansen:

  – Koronakommisjonen leverer sin rapport i mars 2021. Vår forventning, ja vårt krav, er at rapporten speiler innspillene fra fagmiljøet. Skal Norge være forberedt på neste utbrudd, må vi lære av det vi har vært gjennom, understreket Hermansen og la til:

  – Derfor vil Legeforeningen også lage en egen rapport. For vi representerer hele helsetjenesten i bredde og spiss. Den rapporten er fra de som har hatt skoene på. Og det er ingen andre enn vi som kan skrive en slik rapport. Derfor trenger jeg deres innspill. Det vil ha stor betydning.

  En streik for levelig arbeidstid

  En streik for levelig arbeidstid

  I høst ble det som kjent brudd i forhandlingene om særavtalen, som regulerer legevakt, leger i samfunnsmedisinsk arbeid og arbeidsforholdene for leger i spesialisering. Legeforeningen gikk inn i forhandlingene med mål om å avtale løsninger som ville gitt legevaktleger og kommuneoverlegene en levelig arbeidshverdag. Partene møtte hos Riksmekleren i oktober, men heller ikke her kom partene til enighet. Den påfølgende streiken varte fra mandag 26. oktober til søndag 1. november.

  – En stor takk til våre lokale streikeansvarlige og dere som ble tatt ut i streik. Takk til dere som har stilt opp for kollegene deres med kronikker, innlegg og historier på sosiale medier. Dere har gjort en helt fantastisk innsats, sa presidenten.

  Hun påpekte at kampen for en levelig arbeidshverdag og kollektivt vern påvirker alle medlemmer.

  – For dere snakket ikke bare på vegne av dere selv. Dere snakket på vegne av alle de legevaktlegene i distriktene som vi har tatt denne kampen for. Alle de kommuneoverlegene som hver helg har koronatelefonen på nattbordet. Ja, dere snakket for oss alle. For dette handler om noe større enn oss selv. Dette handler om vårt felles ansvar for levelig arbeidstid. Dette handler om den norske modellen.

  – Og for å gjenta vår parole fra sykehusstreiken i 2016: «Vi gir oss aldri!», slo Hermansen fast.

  Helse og trygghet først

  Helse og trygghet først

  I 2021 er det duket for stortingsvalg, der helse nok en gang vil bli et viktig tema. Under landsstyremøtet skal delegatene gi innspill til Legeforeningens kampanje for å øke satsingen på helsetjenesten, nemlig «Helse og trygghet først».

  Hermansen ønsket denne diskusjonen velkommen og slo fast at den blir viktig, ikke bare for Legeforeningen, men for hele helsetjenesten.

  – Denne oppgaven og dette ansvaret har vi tatt mange ganger før. Jeg vil derfor takke dere, som representanter for alle våre medlemmer, for innsatsen dere gjør for foreningen, for deres kolleger, og for pasientene. Det arbeidet dere nedlegger hver eneste dag gir en bedre helsetjeneste, for oss alle.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media