Kommentar
Kortikosteroider til sykehjemspasienter med covid-19?