Én antistoffinjeksjon beskytter mot RS-virus

Torbjørn Øygard Skodvin Om forfatteren
Artikkel

En enkelt injeksjon med monoklonalt antistoff ga kraftig reduksjon i antall infeksjoner og sykehusinnleggelser grunnet RS-virus blant spedbarn.

Virioner fra respiratorisk syncytialvirus. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB

Respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) forårsaker årlige epidemier av luftveisinfeksjoner. Spedbarn under seks måneders alder er særlig sårbare, og i lav- og mellominntektsland er infeksjon med RS-virus en viktig dødsårsak. Forskning gjennom flere tiår har ikke lykkes i å fremstille en god og sikker vaksine.

En multinasjonal studie har undersøkt effekten av et monoklonalt antistoff med halveringstid på 60 dager, nirsevimab, som binder seg til RS-viruset (1). Rundt 1 500 friske, men premature spedbarn, født i uke 29–34, ble randomisert til å få enten nirsevimab eller placebo som én injeksjon i begynnelsen av en sesong for RS-virus.

I løpet av de neste 150 dagene var det 70 % færre (95 % KI 52 til 81 %) av spedbarna som hadde fått antistoff, som trengte helsehjelp for luftveisinfeksjon grunnet RS-virus. Andelen sykehusinnleggelser for RS-virusassosiert luftveisinfeksjon var 78 % lavere (95 % KI 52 til 90 %) i antistoffgruppen. Det var ingen forskjell i bivirkninger mellom de to gruppene.

– Resultatene fra denne store studien er svært lovende, sier seksjonsoverlege Claus Klingenberg ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Kun én dose av dette antistoffet ser ut å gi effektiv beskyttelse i den alderen RS-viruset gir mest alvorlige infeksjoner. Det gjenstår imidlertid å se om prisen blir så høy at medikamentet ikke vil bli finansiert av det offentlige helsevesenet, men kun bli tilgjengelig for dem som har råd, sier Klingenberg.

Anbefalte artikler