Én antistoffinjeksjon beskytter mot RS-virus

Fra andre tidsskrifter Barnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En enkelt injeksjon med monoklonalt antistoff ga kraftig reduksjon i antall infeksjoner og sykehusinnleggelser grunnet RS-virus blant spedbarn.

  Virioner fra respiratorisk syncytialvirus. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB
  Virioner fra respiratorisk syncytialvirus. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB

  Respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) forårsaker årlige epidemier av luftveisinfeksjoner. Spedbarn under seks måneders alder er særlig sårbare, og i lav- og mellominntektsland er infeksjon med RS-virus en viktig dødsårsak. Forskning gjennom flere tiår har ikke lykkes i å fremstille en god og sikker vaksine.

  En multinasjonal studie har undersøkt effekten av et monoklonalt antistoff med halveringstid på 60 dager, nirsevimab, som binder seg til RS-viruset (1). Rundt 1 500 friske, men premature spedbarn, født i uke 29–34, ble randomisert til å få enten nirsevimab eller placebo som én injeksjon i begynnelsen av en sesong for RS-virus.

  I løpet av de neste 150 dagene var det 70 % færre (95 % KI 52 til 81 %) av spedbarna som hadde fått antistoff, som trengte helsehjelp for luftveisinfeksjon grunnet RS-virus. Andelen sykehusinnleggelser for RS-virusassosiert luftveisinfeksjon var 78 % lavere (95 % KI 52 til 90 %) i antistoffgruppen. Det var ingen forskjell i bivirkninger mellom de to gruppene.

  – Resultatene fra denne store studien er svært lovende, sier seksjonsoverlege Claus Klingenberg ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – Kun én dose av dette antistoffet ser ut å gi effektiv beskyttelse i den alderen RS-viruset gir mest alvorlige infeksjoner. Det gjenstår imidlertid å se om prisen blir så høy at medikamentet ikke vil bli finansiert av det offentlige helsevesenet, men kun bli tilgjengelig for dem som har råd, sier Klingenberg.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media