Støttet årets TV-aksjon

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ga 50 000 kroner til årets TV-aksjon som gikk til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Aksjonen gikk av stabelen 18. oktober.

VIKTIG ARBEID: Årets TV-aksjon gikk til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Foto: TV-aksjonen.

– Legeforeningen er glade for å kunne bidra til dette viktige arbeidet. Havet er avgjørende for alt liv på planeten, og det haster med gode løsninger for å redusere utslipp av plast, sier president Marit Hermansen.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

WWF (Verdens naturfond) er en av verdens største miljøorganisasjoner. De er til stede i mer enn hundre land, og samarbeider tett med lokalbefolkning og andre organisasjoner over hele verden. Målet med arbeidet er å beskytte naturen, stanse tapet av arter, og bekjempe forurensing og forsøpling.

Om TV-aksjonen:

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer. TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker.

Anbefalte artikler