Kari Sollien gjenvalgt som leder av Akademikerne

Samfunnspolitisk avdeling Om forfatteren
Artikkel

Den tidligere lederen av Norsk forening for allmennmedisin går inn i sin tredje periode som leder for over 220 000 høyt utdannede.

Sollien er lege og tidligere leder av Norsk forening for allmennmedisin. Hun ble gjenvalgt som leder under Akademikernes Rådsmøte onsdag 21. oktober. Sollien var innstilt av en enstemmig valgkomite.

– Jeg kjente ordentlig hjertebank her, selv om jeg følte meg rimelig trygg på gjenvalg. Jeg tar ikke lett på dette, skal dere vite. Jeg gleder meg til å gå i gang med en ny periode med et nytt og flott styre, sa Sollien etter at hun var blitt valgt.

– Vi skal vinne avgjørende innflytelse i viktige saker for medlemmene våre. Vi skal sikre et godt arbeidsliv i et samfunn som endrer seg raskere og raskere – og vi skal bidra til at det tas gode beslutninger om forskning, kompetanse, næringsutvikling og rundt det grønne skiftet. Det skal vi klare sammen, sa Sollien.

Nye styremedlemmer

Også de seks styremedlemmene var på valg. Det nye styret i Akademikerne består dermed av Kari Sollien fra Legeforeningen som leder og Lise Lyngsnes Randeberg fra Tekna som nestleder. Styremedlemmer er Håvard Holm, Juristforbundet, Merete Nilsson, Samfunnsviterne, Dagfinn Svadberg Hatløy, Naturviterne, Håkon Kongsrud Skard, Psykologforeningen og Mette Talseth Solnørdal, Econa. Varamedlemmer er Anne Karin Rime, Legeforeningen, Vidar Hansen, Tekna, Bent Aaby, AFAG, Jan Inge Eidem, Samfunnsøkonomene og Rita Helgesen, Lektorlaget.

Anbefalte artikler