Historisk fellesmøte for legeforeningene i Hordaland og Sogn og Fjordane

Hordaland legeforening og Sogn og Fjordane legeforening Om forfatteren
Artikkel

Begge legeforeninger i det nye Vestland fylke hadde i oktober felles styremøte i Balestrand i Sogn. Mange aspekter ved drift av lokalforeninger var oppe til debatt, og man forsøkte å finne de deler av driften man kunne samarbeide om.

LOKALFORENINGER I VEST SAMLET: Personer på bildet fra venstre: Arleen Aune, Ester Kringeland, Egil Brudvik, Jan Ove Tryti, Sharline Riiser, Siri Liestøl Christensen, Therese Sæbøe Strand, Anne Laue, Anne Kristine Jordal, Yngvar Lunde Haaskjold. Bak fra venstre: Rune Tilseth, Øivind Wesnes, Gunnar Ramstad, Aina Nærø Kristensen, Yngvild S. Hannestad, Tord Moltumyr. I front: Karianne Strønen. Foto: Hordaland Legeforening.

– Det er mange fellestrekk i lokalforeningene, og vi må legge til rette for samarbeid der det er mulig. Merkantil støtte til driften er viktig, og det er nå muligheter for dette for de to avdelingene i Vestland fylke, sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening.

Det betyr også mulighet for mer støtte til begge kurskomiteer, og det vil bli tilstrebet mer koordinering og samarbeid mellom disse.

– Foreningene samarbeider allerede om medlemsbladet Paraplyen, og her er det sikkert rom for forbedringer. Koordinering av arbeidet i Regionutvalg Vest, sammen med Rogaland, blir også viktig i tiden fremover. Medlemsmassen må gjøres mer oppmerksom på hva Regionutvalg Vest driver med, og muligheten for å ta kontakt med utvalget, sier Ramstad.

Felles nettside

Hordaland legeforening og Sogn og Fjordane legeforening ønsket å lage en felles nettside hvor man kan finne generell informasjon om begge lokalforeningene og deres aktiviteter.

– Dette arbeidet startet vi med umiddelbart, og nettsiden er nå tilgjengelig under domenenavnet vestlandslegene.no, forklarer Ramstad.

Tradisjonelt har rekruttering av leger vært et større problem i Sogn og Fjordane, men nå er det store utfordringer i Hordaland også. Her må det søkes løsninger som er felles for hele Vestland fylke.

Møtet ble avholdt i god samarbeidsånd, og det er berammet nytt felles styremøte i april 2021.

Anbefalte artikler