Gratulerer med Legenes Hus

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

13. oktober flyttet Legeforeningen inn i flotte nye lokaler på Christiania Torv. Ett år i landflyktighet i Kirkegata var over, og vi kunne stolt vise fram resultatet av et solid byggeprosjekt – levert på tid og på budsjett.

Det er eiendomsselskapet Christiania Torv AS som eier Legenes Hus. Det igjen er eid 50/50 av Legeforeningen og SOP (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger), mens Legeforeningen er en trofast leietaker i bygget. Det første vedtaket i dette store byggeprosjektet ble gjort for tre år siden, og fire mål har vært førende for hele prosjektet: Å ivareta og styrke Legenes hus som merkevare, å oppgradere/renovere Legenes hus innvendig, å utvide arealene og utnytte dem til det beste for organisasjonen i kommende 20-årsperiode, samt å øke kapasiteten til å arrangere kurs og møter. Det siste primært for å møte etterspørselen i vår egen organisasjon, men også som mulig inntektskilde for foreningen. Vi kan trygt si at vi har lykkes.

Legenes Hus framstår nå som et åpent, moderne og godt lokale av høy kvalitet. Du kommer rett inn i byggets hjerte, som er det åpne atriet med glasstak og diagonale trapper mellom etasjene. Dette skal være en god arbeidsplass, hvor den nye arkitekturen fremmer samarbeid på tvers av avdelinger og etasjer. Samtidig har vi helt fra starten prioritert å bygge så mange cellekontorer som mulig. En kan vel si at vi har gått fra å være motstrøms til framsynte. Dette er godt i den smittesituasjonen vi nå står i.

I første og andre etasje ligger det nye kurs- og konferansesenteret, med små og store møterom godt utstyrt for vanlig fysiske møter, digitale møter – eller en kombinasjon av begge. Alle deler av Legeforeningen kan leie møterom i Legenes Hus til godt rabatterte priser. Legenes hus vil imidlertid også være attraktivt for andre som ønsker moderne og sentrale møtelokaler for enhver anledning. Legenes hus tar mål av seg til å bli et sentrum for diskusjon og politikkutvikling på helsefeltet.

Det har vært godt og tett samarbeid mellom byggherre Christiania Torv, entreprenør, arkitekter og rådgivende ingeniør. Sekretariatet har hatt stram og effektiv prosjektstyring, og de ansatte har vært omstillingsdyktige og løsningsorienterte. To sentralstyrer har tatt viktige og djerve avgjørelser. Det er et stort ansvar å forvalte en slik verdifull eiendom, og det er mange som skal takkes for innsatsen. Når jeg står ved bunnen av trappa og kikker opp i det lyse atriet, er det med stor takknemlighet og glede jeg tenker; dette ble bra – her kan vi få til mye flott.

Som medlem av Legeforeningen kan du bare komme innom Legenes Hus. Det er gode sitteplasser, fine møtebord, ja endog et par små «hytter» som kan brukes til jobb eller hygge. I Resepten kaffebar ved inngangen kan du kjøpe med deg nybrygget kaffe og en rømmebolle, før du tar en pause under glasstaket i atriet. Dette er nemlig Legenes Hus; en møteplass for medlemmene, de tillitsvalgte, sekretariatet og våre gjester. Velkommen!

Anbefalte artikler