Kommentar
Terminologi og bruksmotivasjon er interessant