Kommentar
Smitteeffekter når smittevernet randomiseres