Kommentar
Seleksjonsmedisinsk virksomhet mangler juridisk legitimitet