Kommentar

Kvetiapin - igjen

Pål Gjerden
Overlege
Interessekonflikt:  Nei
Lars Slørdal
Professor
Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim

Helge Waal og medarbeidere er ikke bekymret over hvordan kvetiapin brukes. Den nyeste bredt anlagte studien om bivirkninger av kvetiapin brukte data fra det amerikanske legemiddelverket, og ble publisert i fjor (1). Waal og medarbeidere nevner studien (2), men unnlater å referere hovedpunktene: Kvetiapin assosieres oftere med misbruk enn øvrige andregenerasjons antipsykotika (SGA), og kvetiapin knyttes til flere dødsfall enn alle andre SGA til sammen (1).

Vi har tidligere forsøkt å sette fokus på at forskrivning av kvetiapin i de fleste tilfellene ikke samsvarer med godkjente indikasjoner, at overraskende mange pasienter uten slike indikasjoner bruker store doser, samt at alle disse pasientene kan rammes av potensielt alvorlige bivirkninger (3). På denne bakgrunnen er det for oss mindre interessant å diskutere termer som overforbruk, misbruk eller avhengighet, og om det er pasienten eller legen som er pådriver. Vi mener uansett å ha dekning for at forskrivningsmønsteret ikke er i samsvar med god klinisk praksis.

Litteratur:

1. Evoy KE, Teng C, Encarnacion VG et al. Comparison of abuse and misuse reports to the FDA adverse event reporting system with other second-generation antipsychotics. Subs Abuse 2019; 13: 1178221819844205
2. Waal H, Vold JH, Skurtveit SO. Kvetiapinmisbruk - myte eller realitet? Tidsdskr Nor Legeforen 2020. doi: 10.4045/tidsskr.20.0059.
3. Gjerden P, Bramness JG, Tvete IF, Slørdal L. The antipsycotic agent quetiapine is increasingly not used as such: dispensed prescriptions in Norway 2004-2015. Eur J Clin Pharmacol 2017; 73: 1173-9.

Published: 07.09.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media