Kommentar

Kvetiapin til folket?

Pål Gjerden
Overlege
Interessekonflikt:  Nei
Lars Slørdal
Professor
Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), Trondheim

Helge Waal og medarbeidere går i rette med vår bekymring over den nær eksponensielle økningen i bruk av det antipsykotiske midlet kvetiapin, og hevder at det «ikke er noe som tyder på at økt bruk av kvetiapin skyldes økt misbruk eller avhengighet av medikamentet i Norge» (1). Påstanden er problematisk på flere vis, men vi skal her nøye oss med å peke på følgende:

Vi har gjort en reseptregisterstudie av kvetiapinbruk i årene 2004-15 (2). I 2015 fikk 457 polikliniske pasienter minst to hvite resepter på kvetiapin med døgndoser over 400 mg, som er den definerte døgndosen. Dette utgjorde 5,4 % av alle som fikk forskrevet minst to resepter på kvetiapin. Til sammenligning fikk 351 pasienter (4,1 %) forskrevet samme doser på blå resept med henvisning til de to eneste godkjente refusjonspunktene, som er psykotisk eller affektiv psykisk lidelse. De resterende 90,5 % fikk forskrevet lavere doser. Vi mener det er nærliggende å anta at forskriving av høye doser egenfinansiert kvetiapin kan avspeile misbruk. Hva tror Waal et al. at disse 457 pasientene driver med?

Litteratur:

1. Waal H, Vold JH, Skurtveit SO. Kvetiapinmisbruk - myte eller realitet? Tidsskr Nor Legeforen 2020. doi: 10.4045/tidsskr.20.0059
2. Gjerden P, Bramness JG, Tvete IF, Slørdal L. The antipychotic agent quetiapine is increasingly not used as such: dispensed prescriptions in Norway 2004-2015. Eur J Clin Pharmacol 2017; 73: 1173-9.

Published: 30.08.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media