Kommentar
Spennende om uvanlig livsverk og atferdsorientert terapi.