Kommentar
Regjeringens "koronakommisjon" er lite representativ --