Stadig flere vil bli lege

Tor Martin Nilsen Om forfatteren
Artikkel

I år søkte over 150 000 nordmenn studieplass gjennom Samordna opptak. For medisinstudiet var det en økning på hele 16,7 prosent sammenlignet med 2019.

FANTASTISK STUDIUM: – De som har medisin som førstevalg har gjort et klokt valg, sier Håvard Ulsaker. Foto: Vilde Baugstø/Legeforeningen

– Det er gledelig å se at medisinstudiene øker i popularitet. Igjen befester det seg som et av landets mest attraktive studier. De som kommer inn har mye spennende å se fram til, sier Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening.

Ulsaker mener det er viktig å snakke opp medisinfaget og de positive sidene ved legeyrket.

– Medisin er et fantastisk studium, som gir adgang til å spesialisere seg innenfor et vidt spekter av spennende fagfelt, sier han.

Koronaeffekt

Lederen for medisinstudentene tror at koronapandemien kan ha hatt en effekt på den solide økningen i antall søkere.

– Pandemien har synliggjort det viktige arbeidet landets leger gjør. Offentligheten har fått et nytt innblikk i legers arbeidshverdag, og jeg tror arbeidet virker attraktivt for vordende studenter. Vi ser en tilsvarende økning på andre helserelaterte studier også, spesielt sykepleie, sier han.

Trenger flere studieplasser

Grimstadutvalget anbefalte høsten 2019 at det ble opprettet 440 nye studieplasser på medisinstudiet, og at Norge på kort sikt bør kunne utdanne 80 prosent av legene det er behov for. Det tilsvarer totalt 1076 studieplasser. Det var i år 4107 personer som hadde medisinstudiet som førstevalg.

– Vi trenger flere studieplasser fordi Norge bør ta et større ansvar for å utdanne sine egne leger. Gjennom WHO har Norge forpliktet seg til å utdanne sitt eget helsepersonell. Vi støtter Grimstadutvalgets anbefalinger, understreker Ulsaker.

Forutsigbare løsninger

Med bakgrunn i vårens høye søkertall anmodet Kunnskapsdepartementet norske universiteter og høgskoler om å opprette flere studieplasser. UiB, NTNU, UiO og UiT fikk innvilget 80 studieplasser til sammen på medisinstudiet, 20 ved hvert universitet.

– Antallet på medisinstudenter i Norge henger nøye sammen med antallet som studerer i utlandet. Økningen i Norge må skje samtidig som antallet utenlandsstudenter reduseres. I dag utdannes det omtrent 550 norske leger årlig i utlandet. Uten en reduksjon i antallet utenlandsstudenter, vil det med Grimstadutvalgets opptrappingsplan utdannes over 1550 norske leger årlig, sier Ulsaker og avslutter:

– Selv om vi får gjennomslag for 1150 LIS1-stillinger årlig, vil 1550 studenter føre til at mange leger utdannes til arbeidsledighet. Det vil være synd for den enkelte lege og for legestanden som helhet. For oss er det viktig at en reduksjon i antall utenlandsstudenter ikke går på bekostning av dagens studenter. Myndighetene må finne forutsigbare løsninger, som ikke påvirker dem som allerede er tatt opp ved universiteter i utlandet.

Anbefalte artikler