God sommer – med håp om en god høst

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Vi kan gå sommeren i møte med en helt annen følelse enn den vi satt med i mars. De kraftige tiltakene har hatt god effekt, smittetallene har gått ned og vi kan tillate oss å smile litt mot sola. Men vi må ikke hvile.

Det var vanskelig å se for seg hvordan våren og sommeren skulle bli. Nå ser vi at smittetallene fortsetter å gå ned. Testkapasiteten er betydelig økt og helsetjenesten er bedre forberedt.

Mye i samfunnet finner tilbake til vante veier. Det er fint å se at gatene fylles opp igjen, mens vi fortsatt har hensynsfull avstand. Nordmenn er ikke kjent for å være de beste på køkultur, og kanskje er dette et varig gode av pandemien; at vi hensynsfullt venter på tur. Vi må i lang tid framover ivareta denne balansen mellom mer normalisert hverdag og alltid beredskap. Pandemien legger fortsatt litt demper på det meste, og alle må vi forsake litt. Heldigvis ikke så mye som vi opplevde i mars.

Det politiske ordskiftet er også tilbake til kjent lydnivå. Våpenhvilen er over, og vi opplever de politiske motsetningene som er en forutsetning for et levende demokrati. Partiene har startet prosessene inn mot valgkampen i 2021, hvor helse nå må bli et sentralt tema. Vi har så altfor tydelig sett at beredskap koster, men dårlig beredskap koster enda mer.

Det er nå også mer rom for andre, ikke-koronarelaterte saker. Kampen om den felles journalløsningen Akson har tilspisset seg. Kommunene er invitert til å underskrive en intensjonserklæring innen 1. juli. Alle er enige om målet; gode IT-verktøy i helsetjenesten som understøtter god og sikker pasientbehandling. Men vi mener at Akson slik det er beskrevet, ikke er veien frem. Legeforeningen har i over ti år pekt på at pleie- og omsorgstjenesten i kommunene trenger nye journalsystemer. Felles legemiddelliste er det enkelttiltaket som har størst betydning for pasientsikkerheten. Vi trenger digital samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. I stedet for Akson, kan vi løse mye ved å bygge sten på sten. Da vil gevinstene realiseres underveis – hver dag.

Alle forhandlinger er skjøvet over sommeren. Men partene posisjonerer seg allerede – særlig partene i frontfaget. Det er viktig å minne om at frontfaget skal være retningsgivende over tid og ikke tak og gulv i det enkelte oppgjør. Frontfagsmodellen tar høyde for at ulike sektorer har ulike behov. En sterk offentlig helsetjeneste har vært fundamentet for trygghet i samfunnet i denne tiden. Våre medlemmer tar stort ansvar og legger ned betydelig innsats for å sikre gode helsetjenester til pasientene. Det må også gjenspeiles i forhandlingene.

Uten forhandlinger, avslutninger og årsmøter ble juni måned også annerledes. Våren har minnet oss på betydningen av gode arbeidsfellesskap. Vi trenger hverandre og vi trenger å møtes. La oss utforske nye steder og aktiviteter i sommer, slik at vi samler krefter og inspirasjon til en spennende høst. Håpet er at vi da mestrer balansegang, får konstruktive forhandlinger og endelig kan møtes igjen fysisk.

Riktig god sommer.

Anbefalte artikler