Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Jeg takker Jan-Øivind Holm og medforfattere for kommentarer til min artikkel om behandlingsreiser ved psoriasis (1). De har gode poenger. Jeg ønsker velkommen en åpen og ærlig debatt om prioritering.

Oppholdet på Gran Canaria for pasienter med psoriasis er i økende grad preget av opplæring, samtalegrupper og mestringshjelp, slik både jeg (1) og Holm og medforfattere påpeker. Vi er også enige om at mange har godt utbytte av oppholdet, både hva gjelder sykdomsaktivitet, sykdomsinnsikt og livskvalitet.

Holm og medforfattere mener at jeg setter to behandlingsformer opp mot hverandre, i dette tilfellet behandlingsreiser versus biologiske legemidler. Det er ikke riktig. Mitt poeng er at biologiske legemidler har erstattet sykehusopphold for nesten alle med utbredt psoriasis. Da bortfaller også behandlingsreiser som alternativ til sykehusopphold for nesten alle slike pasienter. Dette innebærer at de fleste som nå reiser, har lite eller kun moderat utslett ved ankomst, slik upubliserte data viser. Hvis det motsatte er tilfellet, bør noen dokumentere det.

Anbefalte artikler