Legeforeningen tilbyr kollegial bistand

Samfunnspolitisk avdeling Om forfatteren
Artikkel

I tider som dette med store påkjenninger, kan det være behov for noen å snakke med – enten det gjelder private eller profesjonelle forhold.

VILLA SANA: Ressurssenteret er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. Foto: Legeforeningen

Legeforeningen har et korps av erfarne leger som er støttekolleger. Deres rolle er å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning.

Også en del av støttekollegene er under stor belastning nå. På listen under finner du de som har mulighet for kontakt også i denne perioden. Det kan være hensiktsmessig å sende en SMS eller e-post først, for så å avtale en telefonsamtale. Det tas sikte på at samtalen har varighet innenfor 30 minutter til én time.

Støttekollegene bevarer full diskresjon om det de blir betrodd. Det er viktig å være oppmerksom på at støttekollegene ikke yter legetjenester, det vil si at de ikke fører journal, skriver ikke sykmeldinger, forskriver ikke medikamenter eller liknende.

Ressurssenteret Villa Sana

Villa Sana stiller også personell tilgjengelig for samtaler. Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. Et opphold på Villa Sana er også ment for dem som har vansker med å klare arbeidet som lege, eller som står ved en korsvei i livet. Ressurssenteret Villa Sana er et samarbeid mellom Legeforeningen og Modum Bad. Kontakt etableres ved å sende epost til villasana@modum-bad.no
eller ringe på telefonnummer 32 74 98 83.

Støttekolleger som kan kontaktes:

Sharam Shaygani

shaygani@hotmail.com

92 05 18 42

Magdalena Herud

magdah@online.no

90 69 54 36

Øystein Christoffersen

oyst.christoffersen@gmail.com

47 60 88 69

Lasse Djerv

lasse@djerv.no

91 34 53 30

Emma Margrethe Kjølseth

emmamarg@online.no

92 63 36 69

Stein Nilsen

nilsen.stein@gmail.com

93 49 95 53

Gro Bjartveit

grobjar@gmail.com

92 45 92 18

Anne Cecilie Harvei

anne.c.harvei@gmail.com

90 99 72 38

Øystein Melbø Christiansen

omelboe@gmail.com

90 20 46 00

Agnar Aspaas

agnar@aspaas.com

92 20 11 48

Agneta Emma Iversen

agneta-emma@live.no

90 70 05 89

Solveig Ulstein

solveig.ulstein@gmail.com

40 23 85 34

Astrid Haram

astrid.haram@gmail.com

46 52 37 84

Jørgen Henrik Brochmann

hbrochma@online.no

95 13 80 24

Liv Randi Flatøy

livrf@outlook.com

48 20 71 00

Oddgeir Skoglund

oddgeir.skoglund@gmail.com

92 29 44 89

Jorun Kvile

jorukv@online.no

95 83 60 88

Sylvi Norang Haugnes

sylvi.norang.haugnes@gmail.com

47 33 34 33

Almina Vilimiene

Mjosa.Lt@gmail.com

97 50 50 42

Terje Vevatne

terje.vevatne@lyse.net

45 43 93 00

Torbjørn Tvedten

torbjorn.tvedten@terapi.nhn.no

90 59 80 98

Bjarte Storaas

sbjart@mac.com

97 56 08 95

Håvard Olsen

havardolsenmail@gmail.com

94 79 55 35

Fredrik Jakhelln

fre-j@online.no

95 93 25 49

Ragnhild Aarrestad

ragnhild.aarrestad@gmail.com

91 86 42 73

Pål Innset

paa-inn@online.no

99 52 98 08

Elisabet Juvkam

ejuvkam@gmail.com

95 11 09 35

Anbefalte artikler