()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  God dialog med myndighetene krever åpenhet om utfordringer og behov. For gode avtaler mellom ledelsen og de som står i front er tillit en viktig forutsetning.

  Når jeg skriver dette (30. mars red.anm.), har vi sett store endringer i samfunnet. Stortinget har vedtatt en korona-lov som gir staten «alle» fullmakter. Regjeringen har lagt fram retningslinjer for prioritering av knappe helseressurser. Arbeidstakerorganisasjonene har avtalt store unntak fra arbeidsmiljøloven. Regjeringen viderefører omfattende begrensninger i folks frihet, med stor oppslutning i befolkningen.

  TV-bildene fra Italia og Spania er det dystre bakteppet. Men dette er ikke bare fryktdrevet. Vi har tillit til at disse beslutningene er bra for oss, til tross for at de griper langt inn i våre liv. En forutsetning for denne tilliten er åpenhet om beslutningene. Når Folkehelseinstituttet legger fram sine scenarier, er det viktig at usikkerheten kommer tydelig fram. Og når helseministeren peker ut kursen, må vi få vite at det gjøres i et uoversiktlig landskap. Det er gjennom åpenheten vi kan ha tillit til de som skal ta beslutningene på vegne av oss.

  Åpenhet handler også om at informasjonen flyter godt. Legene som står i tjenesten har viktig informasjon som myndighetene og politikerne trenger. De som går vakter på intensiv, kan si hvor flaskehalsen er. Og fastlegene, de vet hvordan logistikken på et legekontor fungerer. Legeforeningen tok derfor tidlig initiativ til direkte dialog med myndighetene for å korte ned de lange kommunikasjonslinjene.

  Våre medlemmer representerer alle deler av tjenesten. Vi bringer nødvendig kunnskap og informasjon til de som skal ta viktige beslutninger på våre vegne. Men vi er også en viktig informasjonskanal ut i tjenesten, og kan gi legitimitet til avgjørelser som tas. Men da må det være åpenhet. Hvis det er mangel på åndedrettsvern, ja så må vi få vite det. Hvis vi ikke har nok respiratorer, må det komme tydelig fram. Det er bare slik vi kan ha tillit til de vanskelige avgjørelsene.

  I slike tider trer den norske modellen fram, hvor partene i fellesskap kan ta de vanskelige avgjørelsene. Det er bedre å bli enige med arbeidsgiverne om utvidelse av arbeidstiden, enn å få det gjennom en forskrift. I en avtale kan vi best sikre rettigheter og rammebetingelser. Det vil gjøre det lettere å ta fatt på hverdagen når alt dette er over. De tillitsvalgte er et helt nødvendige bindeledd mellom ledelsen og de som skal stå i front. Åpenhet om utfordringene og behovene på begge sider er en forutsetning for en god avtale – og en forutsetning for tillit.

  I disse dager er jeg dypt takknemlig for å bo i et land med utbygde velferdsordninger og en sterk offentlig helsetjeneste for alle. Jeg er dypt takknemlig for å bo i et samfunn som er bygd på åpenhet og tillit. Milliardene raser ut dag for dag i kampen mot viruset. Tillit er det beste vi da kan investere i, for det vil gjøre oss sterkere til både å håndtere krisen og tiden som kommer etterpå. Vi klarer ikke dette alene. Men i fellesskap klarer vi det.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media