Arrangementer i Legeforeningens regi avlyses eller utsettes

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kurs og møter i utlandet, samt større arrangementer i vår avlyses eller utsettes for å hindre spredning av korona-smitte.

  AVLYSER: 9. mars gikk Legeforeningen ut og avlyste kurs og arrangementer. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  AVLYSER: 9. mars gikk Legeforeningen ut og avlyste kurs og arrangementer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  Legeforeningens medlemmer utgjør en viktig del av helsetjenesten. Vi har derfor et særlig ansvar for å begrense smitte blant medlemmene, og til enhver tid sikre deres helse og sikkerhet.

  – Fremover er det viktig å legge til rette for nok kapasitet i primær- og spesialisthelsetjenesten. Ved å begrense smitte, sørger vi også for at helsevesenet kan håndtere situasjonen på best mulig vis, sier Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen.

  Legeforeningen gikk derfor ut 9. mars og avlyste eller utsatte vårens møter og arrangementer. I etterkant av dette, kom også norske myndigheter på banen med svært strenge tiltak for å begrense smitten.

  Blant arrangementene som flyttes er landsstyremøtet som opprinnelig skulle avholdes 26. – 28. mai. Det utsettes etter planen til november. Også faglandsrådet 2020 som skulle arrangeres på Soria Moria i april, planlegges gjennomført i november.

  Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell

  Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell

  Per 20. mars, forbys helsepersonell som behandler pasienter å reise utenlands. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Medlemmer av Legeforeningen som har planlagt utenlandsreiser anbefales å kontakte eget forsikringsselskap.

  Helsedirektoratet har også informert om at det kan bli aktuelt å kalle inn helsepersonell som ikke lenger arbeider klinisk til å bidra i bekjempelsen av koronaviruset. Legeforeningen følger utviklingen nøye og vil oppdatere relevant informasjon og aktuelle tiltak fortløpende på legeforeningen.no.

  Utdanningsfond II og III

  Utdanningsfond II og III

  Til deltakere på kurs som er en del av legers videre- og etterutdanning: For utgifter som ikke dekkes av egen forsikring, vil det inntil videre gis refusjon for kursutgifter fra Utdanningsfond II og III. Dette vil skje på ordinær måte etter gjeldende retningslinjer og satser for fondene, som om du har deltatt på kurset. Informasjon og søknadsskjema finner du på legeforeningen.no.

  Deltakere på tillitsvalgtkurs i regi av Legeforeningen

  Deltakere på tillitsvalgtkurs i regi av Legeforeningen

  På grunn av fare for smitte av koronaviruset, har styret i Opplysnings- og utviklingsordningen for Spekterområdet konkludert med følgende:

  Dersom planlagte kurs blir avlyst som følge av forebyggende tiltak for å hindre smitte, eller for å sikre at helsepersonell er tilgjengelig for helsetjenesten, så dekkes kostnadene ved avlyste kurs av OU-midlene på vanlig måte. 10. mars bekreftet KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de følger de samme reglene som Spekter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media