Alderspensjonister beholder pensjon ved korona-jobbing

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I forbindelse med korona-pandemien er det gjort midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for helsepersonell med offentlig tjenestepensjon. 

  Pensjonert helsepersonell kan derfor delta i dette viktige arbeidet uten at det får følger for pensjonsutbetalingen. Den 18. mars ble Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne enige om midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for helsepersonell. Partene legger med dette til rette for at pensjonert personell enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet.

  Enigheten innebærer at det gjøres et tidsbegrenset unntak fra reglene om avkortning i pensjon for personell i helsetjenesten. Det omfatter både beordret og frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov.

  Det samme gjelder for pensjonister som mottar Avtalefestet pensjon (AFP). I praksis betyr dette at alderspensjonister kan jobbe og få lønn for tjeneste knyttet til Covid-19 uten at alderspensjonen reduseres.

  Endringen gjelder i første omgang fram til 1. november. Tilsvarende protokoller signeres i alle tariffområdene med offentlig tjenestepensjon. Les hele avtalen på legeforeningen.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media