Forside nr. 5/2020

Artikkel

Illustrasjon © Tasha Levytska

En fastlegeordning i krise har vært et heftig debattert tema lenge. Rekrutteringen har vært manglende, og årsakene til dette har vært under lupen både i forskning, politikk og medier. En av utfordringene er å få leger til å velge allmennpraksis, et annet spørsmål er hvorfor ferske fastleger snur i døra og vender denne spesialiteten ryggen.

I dette nummeret av Tidsskriftet presenterer vi en studie som har undersøkt hvorfor leger velger seg bort fra allmennmedisin. Ukrainske Tasha Levytska, som har illustrert forsiden, skriver: «Jeg kjenner meg igjen i utfordringene legene møter. Som selvstendig næringsdrivende illustratør har jeg mange administrative oppgaver og få fordeler, noe som gjør det vanskelig å ha en god balanse mellom jobb og hjem. Jeg opplevde nylig utbrenthet selv, og har tegnet ut fra mine egne erfaringer.»

Flere av Levytskas arbeider kan ses her: www.tashalevytska.com

Anbefalte artikler