()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi forbereder oss. Vi driller rutiner. Vi fokuserer blikket og rydder annet til side. Vi vet ikke hva som står foran oss, men vi vet at samfunnet blir satt på en hard prøve i tiden som kommer. Og det skjer på vår vakt.

  Jeg ser bilder fra drilling i smittepåkledning og krisestaber i sykehusene, kommuneoverleger bøyd over bemanningsplaner, studenter klare til innsats, fastlegekontor som legger om driften, og jeg er dypt takknemlig for å være del av et fellesskap som nå skjerper sansene. Leger i hele helsetjenesten bidrar med sin kompetanse og kreative løsninger. Vi bretter opp ermene og står klare. For å ta imot det som skal komme.

  Da koronautbruddet var et faktum, så Legeforeningen tidlig at vi måtte rigge oss for en annen type jobbing enn det vi gjør til vanlig. Foreningen ville ha behov for høy grad av tverrfaglig og tverrsektoriell jobbing med mulighet for raske beslutninger. Sekretariatet og de tillitsvalgte har organisert seg på tvers – med gode kommunikasjonslinjer.

  Det ble tidlig klart for oss at vi måtte ta ned den vanlige aktiviteten i foreningen, for å sikre kapasitet i helsetjenesten og hindre smittespredning. Vi står trygt i avgjørelsen om å begrense egen møte- og reiseaktivitet. Jeg er takknemlig for den konstruktive og gode mottakelsen dette har fått i organisasjonen, vel vitende om at dette har store kostnader på alle vis. Alt vi gjør må likevel måles opp mot den risikoen vi står overfor, hvor kostnaden er ukjent og kan være irreversibel.

  Legeforeningen har hatt hyppig og tett kontakt med myndighetene. Vi har kompetanse og kjennskap til tjenesten som er verdifull for dem. Og vi kan bringe videre informasjon raskt og effektivt. Vår strategi har hele tiden vært å jobbe sammen med myndighetene for å finne de gode løsningene, bidra i de vanskelige valgene og støtte opp om gode tiltakene. Det betyr også at vi i alle møter har argumentert, utfordret og kjempet for de tiltakene og standpunktene vi har ment har vært riktig. Vi opplever at det har vært viktig og har gitt gode resultater. Legeforeningen skal være en del av løsningen.

  I skrivende stund (16. mars red.anm.) har Norge stengt ned. Det har bred oppslutning. Alvoret er stort og befolkningen kjenner det. Alle bidrar for å dempe smittepresset. Ukene som kommer vil vise om vi lykkes; om vi klarer å håndtere alle de alvorlig syke. Vi må bruke det vinduet vi nå har til å forberede oss på det som skal komme; ta ned planlagt aktivitet, lære opp de som skal inn og stramme kommandolinjene. Vi må ha nok kapasitet, sikkerhet for helsepersonell og vi må dempe smittespredningen.

  Helsetjenesten står i dag i startgropen. Mange av dere får tøffe tak framover. Men dere har fellesskapet i Legeforeningen og hele befolkningen i ryggen. Vi må være rede. Det skjer på vår vakt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media