Nominér kandidater til Akademikerprisen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen oppfordrer alle foreningsledd til å fremme kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer bredt.

  MOTTOK PRIS: Lege og professor Dag Berild (til venstre) mottok prisen i 2016 for sin forskning på antibiotikaresistens. Til…
  MOTTOK PRIS: Lege og professor Dag Berild (til venstre) mottok prisen i 2016 for sin forskning på antibiotikaresistens. Til høyre er tidligere president i Juristforbundet, Curt A. Lier. Foto: Legeforeningen

  Legeforeningen har mottatt invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2019.

  Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i hovedorganisasjonen, og har som mål å bidra til å bygge identitet, publisitet og medieoppmerksomhet. Prisen gis til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet, og for å støtte deres arbeid med kunnskapsformidling. Prisen består av en pengesum på 100 000 kroner, et diplom og en skulptur av billedkunstneren Nico Widerberg.

  Sentralstyret innstiller kandidat

  Sentralstyret innstiller kandidat

  Legeforeningen inviterer alle foreningsleddene til å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret vil behandle forslagene og innstille en kandidat på sitt møte 29. april.

  Juryen vil vektlegge aktualitet blant kandidatene og deres arbeidsområder. Det er ønskelig med kandidater som inspirerer til å velge den akademiske veien. Dette i tråd med målet om å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe oppmerksomhet. Juryen anmoder foreningene om å sende inn godt begrunnede nominasjoner, gjerne med tilhørende CV, da dette er juryens beslutningsgrunnlag.

  Foreningene har selv ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner. Forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål. Det vil bli lagt vekt på faglig spredning i tildelingen.

  Lege fikk pris i 2016

  Lege fikk pris i 2016

  Dag Berild, overlege ved Ullevål sykehus og professor i infeksjonssykdommer, mottok prisen i 2016 for sin forskning og formidling av utfordringene med antibiotikaresistens. I juryens begrunnelse ble Berilds engasjement trukket frem som en viktig drivkraft for at det i dag jobbes systematisk med å redusere bruken av antibiotika. Dette er sist gang et medlem i Legeforeningen mottok akademikerprisen. Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen mottok prisen i 2019 for å ha bidratt til økt innsikt i temaer som globalisering, nasjonalisme, identitet og etnisitet. I 2018 og 2017 mottok henholdsvis Nora Sveaass, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og Marie Moe, forskningsleder ved SINTEF Digital, prisen.

  Legeforeningen ber om innspill til kandidat senest 13. april 2020. Begrunnelsen bør være på cirka én A4-side, med kandidatens CV vedlagt.

  Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider på www.legeforeningen.no/hoeringer/.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media