Hospiterer på fastlegekontor gjennom mentorordningen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tuva Stranger Mjønes studerer medisin i Ungarn og ønsker å bli fastlege. Legeforeningens mentorordning passet derfor perfekt for henne.

  GODT SAMARBEID: Medisinstudent Tuva Stranger Mjønes har hospitert hos fastlege Tor Magne Lund hos Holmenlegene i to uker…
  GODT SAMARBEID: Medisinstudent Tuva Stranger Mjønes har hospitert hos fastlege Tor Magne Lund hos Holmenlegene i to uker gjennom mentorordningen. Foto: Vilde Baugstø

  Tuva er medisinstudent på femte året i Pécs. Nylig fant hun ut at det er mulig å hospitere på sykehus eller hos en allmennlege gjennom et valgfag på studiet.

  – Jeg har et sterkt ønske om å bli fastlege. Så da gikk jeg ut på Twitter og etterlyste en fastlege som ville ta meg imot. Sånn ble jeg tipset om mentorordningen, forklarer hun.

  I snart to uker har Tuva Stranger Mjønes derfor hospitert hos Tor Magne Lund, fastlege ved Holmenlegene i Asker.

  – Jeg har selv studert i utlandet og fikk praksis i Norge hos en utrolig flink allmennlege, Svein Øksnes. Bare den ene lille praksisen har formet meg som lege. Så da jeg fikk muligheten til å være mentor for medisinstudenter, var ikke det et vanskelig valg å ta, sier han.

  To uker hospitering

  To uker hospitering

  Mentorordningen har som formål å gi medisinstudenter på alle trinn av utdanningen et innblikk i allmennmedisinsk fag- og yrkesutøvelse. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk medisinstudentforening (Nmf), og er satt i gang spesielt med tanke på utenlandsstudenter som ikke ser mye til norsk allmennpraksis gjennom studieårene. Men også de som studerer i Norge kan søke.

  I to uker har dermed Tuva Stranger Mjønes vært flue på veggen når Tor Magne Lund har tatt imot pasienter.

  – Jeg har prøvd å se hva Tor Magne spør pasientene om og ikke minst hvordan han stiller spørsmålene. Tilnærmingen kan være veldig ulik fra pasient til pasient. Så det er spennende å følge med på hva han tar ut og skriver ned fra samtalen. Det krever en del trening å skjønne hva som er relevant og ikke, sier hun.

  Tor Magne Lund følger opp:

  – Mye av verdien i det jeg tilbyr som fastlege, er kunnskapen som er i hodet mitt. Jeg husker pasientenes historier og vi kjenner hverandre godt. Når jeg har studenter her som mentor, er det fint å sparre med dem og for eksempel spørre om jeg har glemt noe eller hva de tenker om undersøkelsen.

  – Spennende yrke

  – Spennende yrke

  Lund ønsker å motivere studentene gjennom mentorordningen – og å vise frem at allmennpraksis både er spennende og utfordrende. Det siste kan Tuva Stranger Mjønes bekrefte etter snart to uker på fastlegekontoret i Asker.

  – Det har vært veldig positivt å være utplassert her. Jeg har møtt mange pasienter med mange ulike sykdommer, og ikke minst ulike liv som er levd. Det har gjort inntrykk. Jeg setter også stor pris på at pasientene lar meg få delta i konsultasjonene.

  Selv om hun allerede hadde et ønske om å bli fastlege, er det fint å få et innblikk i hvordan det faktisk fungerer.

  – Jeg har lyst til å få bekreftet eller avkreftet det ønsket litt. Selv om det selvsagt krever mer enn to ukers tankegang. Jeg har et bredt interessefelt og er også engasjert i å følge mennesker over tid. Det jeg har merket meg når vi har vært på sykehus gjennom studiet for eksempel – er at jeg har hatt mer interesse for revmatologi enn kardiologi.

  – Som fastlege har du faktisk det privilegiet at du kan bli glad i pasientene dine, skyter Tor Magne Lund inn.

  Trenger flere mentorer

  Trenger flere mentorer

  Leger som melder seg som mentorer, har kontaktinformasjonen sin tilgjengelig på legeforeningen.no. Tor Magne Lund forteller at han får veldig mange henvendelser fra studenter.

  – Dessverre har jeg ikke kapasitet til å ta imot alle. Vi trenger studenter som ønsker å bli fastleger, så jeg oppfordrer flere til å melde seg som mentorer. Det er veldig givende og flere studenter ender jeg opp med å se igjen, enten via praksis eller som sommervikarer og lignende.

  Legeforeningen har lenge varslet om fastlegekrise: Stadig flere fastleger slutter i jobben – og oppgir høyt arbeidspress som en av hovedårsakene til dette. Kun ni prosent av medisinstudenter ønsker å bli fastlege. Tor Magne Lund kjenner dette arbeidspresset på kroppen.

  – I går hadde jeg 14 timer arbeidsdag, og det er ikke uvanlig. En normal arbeidsuke for meg er på 55–60 timer. Å være fastlege skal være forenelig med det å ha en familie. Her må politikerne gjøre noe, slår han fast.

  Tuva Stranger Mjønes nikker:

  – Politisk er det helt uholdbart. Det er på mange måter flaks at jeg fortsatt har lyst til å bli fastlege. Jeg er uansett innstilt på at det kommer til å bli vanskelig å få jobb i fremtiden – det er jo også vanskelig å få en LIS1-stilling for eksempel, påpeker hun.

  – Men uavhengig av hvordan det står til med fastlegeordningen akkurat nå, så er jeg motivert for yrket i seg selv.

  Trives med studenter på kontoret

  Trives med studenter på kontoret

  Til tross for økt arbeidspress, har ikke Tor Magne Lund angret på valget om å bli fastlege.

  – Som allmennlege resulterer ikke nødvendigvis alle konsultasjonene i verdens mest alvorlige sykdom, men du må likevel legge grunnlaget for videre samarbeid med pasienten. Kanskje skal du følge denne pasienten i 20 år til, og da må du ha en beslutningsstøtte på hvordan du kommuniserer rundt en vond rygg eller hofte, ting de ikke nødvendigvis løser på sykehuset. Nå har jeg jobbet som fastlege i 14 år, og det tok meg åtte år å bli en god og avslappet fastlege.

  Han legger til:

  – Jeg trives også med å ha studenter hos meg på kontoret. Det er et fint bidrag i arbeidshverdagen.

  Tuva Stranger Mjønes poengterer at flere studenter også burde få vite om mentorordningen.

  – Det er veldig positivt med en liste over leger du vet ønsker å ta deg imot, avslutter hun.

  Mentorordningen

  Et samarbeid mellom Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk medisinstudentforening (Nmf).

  Har også som formål å gi allmennleger mulighet til å involvere seg i medisinsk grunnutdanning og andre tiltak som styrker allmennmedisinsk rekruttering.

  Primært igangsatt ut fra utenlandsstudentenes behov, men henvender seg til studenter i inn- og utland samt leger som i en eller annen form utøver allmennmedisinsk arbeid.

  Mentoroppgaven skal være motivert ut fra en interesse for studentenes situasjon og behov. Det kreves ingen spesiell kompetanse eller tidligere erfaring fra studentundervisning eller -veiledning.

  Ordningen er uhonorert og frivillig og kan tilrettelegges slik studenten og fastlegen blir enige om. Også kontaktens varighet er det opp til mentor og student å bestemme.

  Ønsker du å bli mentor? Du kan registrere deg på legeforeningen.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media