()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Jeg har stor tro på stedlig ledelse med korte og effektive lederlinjer. Sammen med alle de dyktige fagfolkene skal jeg finne gode løsninger som både skaper entusiasme og når de målene vi har satt. Det motiverer meg.

  – Skal du lede høyt kompetente ansatte så må du være synlig, du må kjenne til virksomheten og de som jobber der, sier Georg…
  – Skal du lede høyt kompetente ansatte så må du være synlig, du må kjenne til virksomheten og de som jobber der, sier Georg N. Johnsen, ny klinikksjef ved Molde sjukehus. Foto: Privat

  Det sier Georg Nikolai Johnsen, ny klinikksjef på Molde sjukehus. Fire år etter vedtaket om felles ledelse, bestemte styret i Helse Møre og Romsdal (HMR) i februar 2020 å gå bort fra dette og heller innføre stedlig ledelse ved sykehusene i helseforetaket. Nyheten om at man i den forbindelse ga Georg Nikolai Johnsen (38) jobben som ny klinikksjef ble tatt godt imot av de ansatte ved Molde sjukehus.

  – Dette var et spennende og ikke minst utfordrende oppdrag som jeg ikke kunne takke nei til. Jeg tror stedlig ledelse ved sykehusene vil være måten vi kan få løst en del av de økonomiske problemene som Helse Møre og Romsdal står i. Det vil selvsagt bli utfordringer, men med flinke medarbeidere tror jeg dette kommer til å gå bra, sier Georg Nikolai Johnsen og legger til:

  – Jeg gleder meg til å komme i gang med selve jobben, til å snakke med de ansatte, til å tenke nytt, og samtidig utvikle Molde sjukehus til å bli et godt og veldrevet sykehus.

  Anestesilege og tillitsvalgt

  Anestesilege og tillitsvalgt

  Johnsen er utdannet anestesilege og har det siste halvåret vært avdelingssjef for anestesiologi i Helse Møre og Romsdal. Han har tidligere jobbet tre år på St. Olavs hospital, i tillegg til at han har mange års erfaring fra Molde sjukehus, blant annet som seksjonsleder. For Yngre legers forening har Johnsen både vært foretakstillitsvalgt og styremedlem.

  – Jeg har ikke lang eller bred ledererfaring, men jeg har gjort meg tanker om hvordan jeg vil være som leder og hva som skal til for å få det beste ut av de ansatte. Å ha bakgrunn som tillitsvalgt tror jeg er nyttig i alle typer lederstillinger. Det å kjenne til tariffavtaler og hvordan organisasjonene jobber har stor verdi, sier han.

  Johnsen tror han blir en åpen og tydelig klinikksjef på Molde sjukehus.

  – Som person er jeg direkte og sier det jeg mener, og det ønsker jeg også å få i retur fra de jeg jobber med. Jeg mener vi bruker for mye tid på prosesser og møtevirksomheter, for lite tid på effektivisering, hvordan vi kan jobbe smartere, og få til bedre pasientbehandling, sier han og utdyper:

  – Skal jeg lykkes må jeg ha med meg de ansatte. Jeg må klare å skape en positiv atmosfære og giv blant dem. Folk som har lyst til å komme på jobb trives også med det de gjør, og da er man kommet langt på vei. Jeg gleder meg til å jobbe tett med de ansatte og skape et lag.

  Betydningen av stedlig ledelse

  Betydningen av stedlig ledelse

  Som en del av Nasjonal helse- og sykehusplan, vedtok Stortinget i 2016 at alle landets sykehus skal ha stedlig ledelse, altså at lederen er samme sted som de ansatte. Legeforeningen støttet beslutningen ettersom innføring av stedlig ledelse er et avgjørende tiltak for å bedre arbeidssituasjonen og åpenhetskulturen ved norske sykehus.

  Det vakte derfor oppsikt at Helse Møre og Romsdal på samme tid bestemte at deres sykehus skulle ha felles ledelse. Altså det motsatte av Stortingets vedtak.

  – Jeg har utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra de ansatte når det nå blir stedlig ledelse. Samtidig må det presiseres at felles ledelse også har positive sider. Det har vært faglig utvikling på tvers av sykehusene og fagmiljøene har også smeltet mer sammen. Samtidig har vi ikke lyktes økonomisk og lederspennet ble for stort. Lederne skulle gjerne vært fire steder samtidig, og dette skaper for stor distanse mellom ledelse og pasientbehandling, sier Johnsen.

  Ny direktør førte til endring

  Ny direktør førte til endring

  Høsten 2019 ble Øyvind Bakke ansatt som ny administrerende direktør for Helse Møre og Romsdal. Han rådførte seg med de ansatte om hva de ønsket, og da var tilbakemeldingen fra det store flertallet at de ønsket seg stedlig ledelse.

  – Skal du lede høyt kompetente ansatte så må du være synlig, du må kjenne til virksomheten og de som jobber der. Å ha muligheten til å ta raske beslutninger er viktig, og det tror jeg man får til med korte linjer fra pasientbehandling til ledelsen. Når man treffes mer eller mindre daglig så blir det et mye bedre samspill mellom ledelsen og de ansatte, mener Johnsen og skyter inn:

  – Skal du endre på noe så må du vite hvor skoen trykker.

  For tiden som kommer har den nye klinikksjefen satt seg klare mål.

  – Molde sjukehus skal være et faglig sterkt sykehus, vi skal drive pasientbehandling av høy kvalitet, og vi skal rekruttere godt. For å få det til må vi ha solide og robuste fagmiljøer med ansatte som trives på jobb. Lykkes vi med den biten, lykkes vi også med den økonomiske biten, avslutter han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media