Gunstigere rente i Legeforeningens lånefond

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Nå får du enda bedre lånerente på både nye og eksisterende lån i lånefondet for privat legepraksis.

Fra 1. januar 2020 ble rentene for både eksisterende og nye lån endret. Endringen skjer automatisk på eksisterende lån.

Legeforeningens sentralstyre vedtok 12. november 2019 at påslaget på 1,25 prosentpoeng skal fjernes på nye lån. Renten på nye lån fastsettes etter dette til det til enhver tid gjeldende nivået på normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver. På eksisterende lån reduseres påslaget med 0,75 prosentpoeng og fastsettes etter dette til 0,50 prosentpoeng over normrentesatsen.

Bakgrunnen for beslutningen er at Legeforeningens landsstyre vedtok å fjerne rentepåslaget over normrentesats på lån i lånefondet i 2019. Landsstyret ønsker også å legge forholdene bedre til rette for leger som allerede er i etablerte private praksiser.

Anbefalte artikler