Podkast: De viktigste årsakene til reinnleggelser

Om forfatteren
Artikkel

Hva er de viktigste årsakene til reinnleggelser? Og kan de forebygges? Dette får du høre om i første episode av Tidsskriftets podkast Stetoskopet.

– En systematisk studie som så på det her konkluderte med at i gjennomsnitt kan 27 % av reinnleggelser kan forebygges. Det er over én av fire reinnleggelser som kanskje kunne vært unngått. Det er disse som er interessante, sier Ida Christine Lorentzen.

Lorentzen er lege på Haugåstunet sykehjem i Stavanger kommune, og har alltid vært interessert i kvalitetsarbeid. Derfor ga det mening for henne å se på reinnleggelser da hun skulle skrive sin master i medisin. Nærmere bestemt: Kunne man bruke en undersøkelse av de 50 siste reinnleggelsene ved en hjertemedisinsk avdeling som et verktøy for å finne ut hvor det var lurt å sette inn kvalitetsforbedrende tiltak?

– Det fant vi ut at vi absolutt kunne. Men som bifunn fant vi ut en del om risikofaktorer for reinnleggelser, sier Lorentzen.

En reinnleggelse er at en pasient legges inn på nytt et sted mellom 8 timer og 30 dager etter at vedkommende ble skrevet ut fra sykehus for første gang. Men hva er det som fører til reinnleggelser, og kan de unngås?

Hør første episode av Stetoskopet her: 

I en vitenskapelig artikkel basert på Lorentzens masteroppgave konkluderes det med at det oftest er svikt i kommunikasjonen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som er årsaken når en pasient reinnlegges.

– I andre tilfeller forelå det et blodprøvesvar, eller det var tilkommet symptomer på utskrivelsdagen, som ikke helt ble fanget opp, sier Lorentzen. 

I Norge brukes reinnleggelser som en kvalitetsindikator. Likevel er det ikke alltid slik at en reinnleggelse er et uttrykk for at noe har gått galt.

– En reinnleggelse er et vidt begrep. Det er en grunn til at man kan være skeptisk til å bruke reinnleggelse som en kvalitetsindikator. Det kan òg være positivt, i form av pasienter som har en såkalt åpen retur og kommer inn for tett oppfølging. Men det kan òg være tegn på et uheldig pasientforløp, eller en kvalitetssvikt på den første innleggelsen. Det kan også skyldes uflaks eller tilfeldigheter. Derfor er det interessant å gå gjennom reinnleggelsene og hva de faktisk innebærer, sier Lorentzen. 

Anbefalte artikler