Kommentar

Resirkulering av av gammelt svar

Gunnar Hasle
Lege ved Reiseklinikken
Interessekonflikt:  Nei

Husby nøyer seg med å vise til en ytring skrevet av Smeland, Taskén og Bø. Jeg velger å kommentere ytringen, selv om forfatterne ikke har kastet seg inn i debatten denne gangen. Det er ingen tvil om at et bredt fagmiljø anbefaler solkrem. Mitt poeng er at dette er en anbefaling som bygger på et svakt faglig grunnlag. Det hevdes at solkrem ikke gir vitamin D-mangel. Problemet er at det optimale nivå av vitamin D ikke er kjent, så dette vet vi strengt tatt ikke. At overdreven soling bør unngås er det ingen som er uenig i. Det Moan hevder er at moderat soling er sunt, noe jeg er helt enig i. Det er heller ingen tvil om at maligne melomer er et alvorlig og økende helseproblem. Det jeg hevder er at vi ikke vet årsaken til den store økningen av maligne melanomer.

Published: 02.12.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media