Kommentar

Kompleks problemstilling

Siegfried Wenus
Praktiserende ØNH-spesialist
Interessekonflikt:  Nei

Det er vel nok like mange gode studier som viser tydelig sammenheng med sol og incidens av melanoma, her bare to eksempler:

JAMA Dermatol. 2019 Jan 1;155(1):39-49. doi: 10.1001/jamadermatol.2018.3964.
Association of Phenotypic Characteristics and UV Radiation Exposure With Risk of Melanoma on Different Body Sites.
Ghiasvand R1, Robsahm TE2, Green AC3,4, Rueegg CS1, Weiderpass E2,5,6,7, Lund E5, Veierød MB1.

Eur J Dermatol. 2007 Sep-Oct;17(5):428-34. Epub 2007 Aug 2.
Does relative melanoma distribution by body site 1960-2004 reflect changes in intermittent exposure and intentional tanning in the Swedish population?
Dal H1, Boldemann C, Lindelöf B. Centre for Public Health, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden.

Det er riktig at soleksponering på ikke regelmessig sol utsatt hud påvirker melanoma utvikling mer enn på hud som får sol jevnlig. Skal man da sakte tilvenne huden solens intensitet? Sannsynligvis vil det fungerer dårligere med lysere hudtyper.
Man burde kanskje heller ikke glemme at mengden av soleksponering har en tydelig sammenheng med hudaldring (rynker), BCC og SCC i hud. Her gjelder det akkumulert mengde med sol. Bare det kan være en god nok grunn til å beskytte huden.

Jeg lurer på om noen av funnene i de siterte studier i artikkelen kan forklares hvis man tenker seg at solkrem i seg selv kan fremprovoserer melanomutvikling? Det kunne forklare at incidens av melanoma stiger med mengde bruk av solkrem.
Som tidligere utdannet plastkjemiker har jeg alltid lurt hva som skjer i huden når man bruker store aromatiske forbindelser som trenger inn i huden og når disse må bli kvitt energien igjen som de mottok ved absorpsjon av UV-stråling. Eller med nanotitandioxidpartikler som penetrerer huden. Titandioxid i PVC-plast fører til sterk nedbrytning av makromolekylene ved UV-eksposisjon gjennom frie radikale og man må bruke stabilisatorer for å forhindre det. Kan det samme skjer i huden?
Ville studiene du viser til se annerledes ut hadde man brukt mineralfilter (ikke nanopartikkel)? Dessverre ville nok compliancen være lav når man da må vanke rundt på stranden som en hvit joker og alt man rører får et hvit lag på seg. :-)

At folk som har hatt mer sol på seg har bedre overlevelse ved MM kunne kanskje forklares gjennom høyere vitamin D nivåer som tydeligvis påvirker immunsystemet. Det kan man oppnå gjennom vitamin-D-tilskudd, det må vi uansett mest parten av året i vårt land.

Når det er sagt, elsker jeg sol og bare velværet som man opplever ved å få sol på kroppen kan ikke underestimeres!

Hva skal man da råde pasientene? Spise vitamin D, sol i måte og sakte oppdosert, dekke til seg med klær, velg skygge og hvis i det hele tatt mineralisk filtret solkrem uten nanopartikler?

Published: 15.11.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media