Kommentar
Addendum til Bruk ordet fosterantallsreduksjon