Kommentar

Addendum til Bruk ordet fosterantallsreduksjon

Tilde Broch Østborg
Overlege, Kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus
Interessekonflikt:  Nei
Liv Ariane Augestad
Legevaktslege
Oslo kommunale legevakt
Mathias Barra
Seniorforsker
Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus

En nylig kommentar fra SMER (Statens medicinsk-etiska råd, 2017) i Sverige som var ukjent for oss ved innsendelse av språkspalteinnlegget Bruk ordet fosterantallsreduksjon (1), støtter ytterligere opp om dette som beste fagterm (2). På side 2 i denne kommentaren uttaler Smer at «När ett foster avlägsnas kallas det i allmänhet abort. När ett foster vid flerbörd avlägsnas utan att hela havandeskapet avbryts rör det sig om ett i förhållande till traditionell abort en annan sak. I litteraturen och av professionen används flera olika begrepp som: fosterreduktion, fosterantalsreduktion, fetocid samt partiell abort. Termerna 'reduktion av antalet foster' och 'fosterantalsreduktion' är de termer Smer valt att använda synonymt i detta dokument.» Kommentaren drøfter ikke dette valget av terminologi, men viser blant annet til Det etiske råd i Danmark (3). Dermed kan vi nå vise til en gryende konsensus om terminologien fra de ulike medisinsk-etiske rådene i Skandinavia (4), samt at denne konsensusen sammenfaller med vårt forslag.

Litteratur

1. Østborg TB, Augestad LA, Barra M. Bruk ordet fosterantallsreduksjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2019 Oct 21. https://tidsskriftet.no/2019/10/sprakspalten/bruk-ordet-fosterantallsre… (lest 11.11.2019)
2. Statens Medicinsk-Etiska Råd. Reduktion av antalet foster. Stockholm, Sweden: Statens Medicinsk-Etiska Råd; 2017 Mar [cited 2019 Oct 28] p. 7. Report No.: 2017:1. http://www.smer.se/wp-content/uploads/2017/03/Smer-kommenterar-fosteran… (lest 11.11.2019)
3. Greisen G. Det Etiske Råds udtalelse om fosterantalsreduktion [Internet]. København, Danmark: Det Etiske Råd; 2016 Oktober p. 18. (Det Etiske Råds udtalelser). http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/abort-og-fosterdiagnostik/publika… (lest 11.11.2019)
4. Rådet for legeetikk. Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon [Internet]. Oslo, Norway: Rådet for legeetikk; 2019 Apr [cited 2019 Jun 4]. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringe…

Published: 09.11.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media