Vitamin D-tilskudd forebygger ikke diabetes type 2

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tilskudd forhindret ikke utvikling av diabetes hos pasienter med normalt nivå av vitamin D.

  Illustrasjonsfoto: BrianAJackson/iStock
  Illustrasjonsfoto: BrianAJackson/iStock

  Vitamin D er viktig for skjelettet, men andre helseeffekter er mindre klare. Observasjonsstudier har gitt mistanke om at lavt vitamin D-nivå øker risikoen for diabetes. For å teste dette randomiserte amerikanske forskere 2 434 pasienter til å motta vitamin D-tilskudd eller placebo. Alle pasientene hadde prediabetes, det vil si forhøyet nivå av blodglukose eller HbA1c, men under grensene for diabetes. Både pasienter med og uten vitamin D-mangel ble inkludert (1).

  Etter median oppfølgingstid på 2,5 år utviklet 293 pasienter i vitamin D-gruppen og 323 pasienter i placebogruppen diabetes. Dette ga en ikke-signifikant hasardratio på 0,88 (95 % KI 0,75–1,04, p = 0,12).

  Subgruppeanalyser ga usikre svar. Vitamin D-mangel defineres som < 50 nmol/l. Blant de 103 deltagerne som ved studiestart hadde vitamin D-nivå < 30 nmol/l, var hasardratio 0,38 (95 % KI 0,18–0,80), mens deltagerne med nivå < 50 nmol/l hadde samme hasardratio som dem med > 50 nmol/l (henholdsvis 0,87 og 0,89).

  – Flertallet av studiedeltagerne hadde ikke reell vitamin D-mangel og derfor ikke noen nytte av ekstra tilskudd. Tilskudd av vitamin D vil uansett aldri få noen sentral plass i forebygging eller behandling av diabetes. Det sier Rolf Jorde, professor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og overlege ved Endokrinologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – Lavt nivå av vitamin D, som sees ved en rekke sykdommer, fremstår mer som en markør enn som en årsak til sykdom. Det er likevel viktig å minne om at rakitt fortsatt er utbredt på verdensbasis, og betydningen av vitamin D-tilskudd i barneårene er fortsatt udiskutabel, sier Jorde.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media