Kongelig påskjønnelse til Reidun Førde

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Professor Reidun Førde har blitt utnevnt til Kommandør av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin store innsats for medisinsk etikk gjennom flere tiår.

UTDELING: Kansellisjef ved Slottet, Mette Tverli (til høyre) overrekker St. Olavs Orden til professor Reidun Førde. Foto: Hanne Bjerknes, UiO.

Reidun Førde er professor i medisin, og er for mange kjent som selve talspersonen innen medisinsk etikk. Hun har også vært mangeårig medlem av Rådet for legeetikk – Legeforeningens sakkyndige organ i spørsmål vedrørende legeetikk.

Førde mottok tildelingen til St. Olavs Orden fredag 5. september. Det var hennes kolleger ved Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo, som sendte inn forslaget til Slottet om å gi Førde utmerkelsen. De skriver:

– De siste tiår er det få fagområder som har blitt møtt med like stor interesse, håp og optimisme som fremskrittene innen medisinsk behandling og forskning. Etter hvert som medisinske fremskritt gir økte muligheter og forventninger til pasientbehandling, har også bevisstheten omkring de mange verdikonflikter som medisinen gir opphav til økt.

Fremmet systematisk etikkarbeid

– Professor Reidun Førde har gjennom flere tiår arbeidet med å fremme systematisk etikkarbeid i hele helsetjenesten. Særlig bør det trekkes frem hennes bidrag med å bringe den teoretiske medisinske etikken i tett kontakt med klinisk praksis. Hennes innsats i arbeidet med å bygge opp de kliniske etikk-komiteer som nå er etablert ved alle landets helseforetak, har bidratt til at etiske drøftinger og kompetanse i etikk har fått en sentral plass i klinisk praksis, heter det i begrunnelsen.

SME trekker også frem Førdes arbeid med den nasjonale veilederen for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling, som har vært til uvurderlig hjelp for både helsepersonell så vel som pårørende.

Fremragende internasjonalt

Videre heter det at Førde har med sine personlige egenskaper – slik som nysgjerrighet, formidlingsevne, engasjement, refleksjonsevne, evne til spille på lag og finne løsninger i konfliktfylte saker – bidratt til å gjøre etikken forståelig for helsepersonell, pårørende, pasienter, brukere og øvrig offentlighet. Hennes akademiske kompetanse i etikk har resultert i forskningsartikler på et høyt nivå – også i internasjonal sammenheng – og hun har inspirert forskere, helsemyndigheter og helsepersonell i mange land til å jobbe mer systematisk med fagfeltet klinisk etikk. Reidun Førdes innsats for helsetjenesten i Norge og internasjonalt bør karakteriseres som fremragende, og hun kan således sies å ha gjort en betydelig innsats for folkehelsen.

SME har med tiden bygget seg opp til å bli ledende på den internasjonale arena innenfor disse fagfeltene. Førdes innsats har vært uvurderlig i arbeidet med å bringe den teoretiske etikken og akademia i tettere kontakt med praksisfeltet.

Anbefalte artikler