Helseministeren med anerkjennelse til Noklus under årets landskonferanse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 27 år har Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, Noklus, jobbet med å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten i Norge. Under årets landskonferanse, fikk organisasjonen ekstra påskjønnelse fra helseminister Bent Høie for sitt arbeid.

  ÅPNET KONFERANSEN: Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen og styreleder i Noklus. Foto: Linda Ophaug/Noklus.
  ÅPNET KONFERANSEN: Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen og styreleder i Noklus. Foto: Linda Ophaug/Noklus.

  – Noklus gjør en veldig viktig jobb med å sikre kvaliteten på laboratoriet og laboratoriearbeidet vårt i helsetjenesten. Det er avgjørende for pasientene at de kan stole på at den jobben som gjøres der, gjøres skikkelig og at resultatene er riktige, sa helseministeren til deltakerne på landskonferansen.

  Høie trakk frem at Noklus' arbeid selvfølgelig er viktig for pasientene, men at det også er veldig viktig for alle som jobber klinisk i helsetjenesten å vite at det beslutningsgrunnlaget de har, er riktig.

  – Man kan aldri undervurdere betydningen av det kvalitetsarbeidet som gjøres gjennom Noklus, avsluttet helseministeren sin hilsen med før han ønsket lykke til videre med arbeidet.

  Legeforeningen med aktiv deltakelse

  Legeforeningen med aktiv deltakelse

  De årlige landskonferansene byr på faglig oppdatering og anledning til å utveksle erfaringer for de ansatte i Noklus.

  Flere representanter fra Legeforeningen sitter i Noklus sitt styre. Generalsekretær Geir Riise er styreleder, mens president Marit Hermansen er styremedlem.

  – Det er viktig for Legeforeningen å ha en aktiv deltakelse i styringen av Noklus. Nå har vi utviklet og utvidet Noklus til hele verdikjeden av laboratorietjenester. Det gir sammenhengende tjenester av god kvalitet, sa Hermansen under konferansen.

  Hun pekte på at legene i kommunehelsetjenesten muligens tar Noklus som en selvfølge.

  – Og det er i grunnen bra, for det betyr at det har blitt en del av hverdagen. Det er utenkelig å drive laboratorievirksomhet uten et godt kvalitetssystem i dag, sa Hermansen.

  Diabetes årets tema

  Diabetes årets tema

  Årets tema for landskonferansen var diabetes. Deltakerne fikk blant annet høre om retningslinjer for diabetes og oppdatering av disse, samt bruk av pasientnær analysering av glukose ved diagnostikk av svangerskapsdiabetes/glukosebelastning. Også diabetes hos eldre ble diskutert under årets konferanse, der Tore Julsrud Berg fra avdeling for endokrinkirurgi ved Oslo Universitetssykehus holdt foredrag om temaet.

  Leder i Noklus, Sverre Sandberg, var møteleder under første dag av landskonferansen.

  – Vårt samfunnsoppdrag er jo å kvalitetsforbedre all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge, og det er et oppdrag vi tar på alvor. Det vi tar med oss videre fra landskonferansen, kommer kursdeltakerne våre til gode. Ikke minst er det viktig for dem som er avhengige av at analyseprøven de leverer, blir håndtert etter til enhver tid gjeldende retningslinjer, sa han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media