Viktig folkehelsedokument vedtatt i CPME

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vedtaket vårt fokuserer på lokale tiltak og fysisk aktivitet, noe som så langt ikke har blitt berørt i folkehelsearbeidet i tilstrekkelig grad.

  FORNØYD MED VEDTAK: Andre visepresident i Den europeiske legeforening (CPME), Ole Johan Bakke. Foto: Thomas Barstad Eckhoff…
  FORNØYD MED VEDTAK: Andre visepresident i Den europeiske legeforening (CPME), Ole Johan Bakke. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

  Det sier andre visepresident i Den europeiske legeforening (CPME), Ole Johan Bakke. Han understreker at det nye policydokumentet er viktig sett fra flere perspektiv.

  – Først og fremst fordi det setter folkehelse høyt på dagsorden i CPME-arbeidet inn mot EU-kommisjonen. Videre oppfordrer det legeforeningene i de enkelte medlemslandene til å sette temaet på dagsorden og arbeide med egne lands myndigheter om samme tema, sier Bakke.

  Lokale tiltak og fysisk aktivitet

  Lokale tiltak og fysisk aktivitet

  – Folkehelsetiltak, både i EU og i Norge, har i stor grad dreid seg om strukturelle tiltak som avgifter, prisregulering og regulering i tobakksskadeloven. Dette er viktige reguleringer, men folkehelse skapes i stor grad der folk lever sine liv; i kommunene og i sine boligområder, påpeker Bakke.

  Med ansvar for folkehelse

  Med ansvar for folkehelse

  Arbeidet i CPME er omorganisert ved at fire visepresidenter har fått ansvar for hvert sitt temaområde. De skal i større grad enn tidligere forberede saker og dokumenter inn mot de halvårlige møtene med alle delegasjonene. Ole Johan Bakke er en av disse.

  – Jeg har blitt tildelt folkehelse, et tema som naturlig nok står meg nært som samfunnsmedisiner, sier han.

  Som andre visepresident er Ole Johan Bakke medlem av Executive Committee. Bakke er også sentralstyremedlem i Legeforeningen og kommuneoverlege i Holmestrand.

  Mer om CPME

  Mer om CPME

  CPME er forkortelse for Comité Permanent Des Médecins Européens.

  CPME jobber med mange tema av betydning for befolkningen, leger og helsetjenesten i alle medlemslandene. De utarbeider politikkdokumenter som er førende for påvirkningsarbeid mot EU-kommisjonen og andre europeiske myndighetsorganer, samt i noen grad nasjonale myndigheter. Videre driver CPME påvirkningsarbeid på tema som til enhver tid kommer på dagsorden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media