Ny meldingstjeneste forenkler kommunikasjonen mellom fastleger og forsikringsselskap

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Helseopplysningene som tidligere ble gitt på papir, vil nå bli overlevert digitalt.

Norsk forening for allmennmedisin (Nfa) har sammen med forsikringsbransjen tatt initiativ til en meldingstjeneste som gjør kommunikasjonen mellom fastlegene og forsikringsselskapene mer effektiv.

Etter flere års jobbing er løsningen endelig på plass. Systemet, som tidligere var papir-basert, er nå heldigitalt.

– Det kan for eksempel dreie seg om forsikringsattester fra legen i forbindelse med skader. Tidligere kom disse i store konvolutter. Den nye, digitale løsningen er både mer effektiv og sikrere, sier Petter Brelin, prosjektleder for meldingstjenesten og leder i Nfa.

Han understreker at fastlegene ikke trenger å gjøre noe selv for å få tilgang til tjenesten, men at den vil dukke opp i innboksen som de allerede bruker flere ganger daglig.

Vinn-vinn-situasjon

Gjensidige er første forsikringsselskap som er ute med sin pilot i det nye systemet. If er også i pilot, og resten av bransjen er forventet å komme etter til høsten.

Erik Wollan i Gjensidige Personskade, understreker at løsningen er en vinn-vinn-situasjon.

– Både for legene, pasientene og forsikringsselskapene er dette positivt. Saksbehandlingstiden vil gå betydelig ned, sier han og presiserer:

– Dette betyr ikke at forsikringsbransjen vil få bredere innsyn i sensitive helseopplysninger. Det er innført strenge sikkerhetsrutiner for hvordan data blir delt.

Petter Brelin er glad for at systemet nå er oppe og går.

– Dette er første gang noen utenfor helsetjenesten har fått tilgang til Norsk helsenett. Det er morsomt at vi som en del av Legeforeningen har fått til dette og at samarbeidet med forsikringsbransjen har fungert godt, sier han.

Anbefalte artikler