Medisinstudent Rannei Hosar var ungdomsdelegat på Verdens helseforsamling

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For første gang deltok Norge med en ungdomsdelegat med helse som fagfelt på den årlige helseforsamlingen i Genève.

  PIONÉR: Rannei Hosar er den første norske ungdomsdelegaten med helse som fagfelt. Foto: Katja Eliassen
  PIONÉR: Rannei Hosar er den første norske ungdomsdelegaten med helse som fagfelt. Foto: Katja Eliassen

  Verdens helseforsamling er den høyeste beslutningstakerorganisasjonen i Verdens helseorganisasjon (WHO) – et organ under FN. Hvert år sender Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) ungdomsdelegater til en rekke FN-møter. Der representerer de sin politikk, og er barn og unges representanter inn i FN og pågående internasjonale prosesser.

  Universell helsedekning viktig

  Universell helsedekning viktig

  I år deltok LNU for første gang med en delegat med helse som fagfelt i Norges offisielle delegasjon til Verdens helseforsamling. Delegaten var Rannei Hosar, medisinstudent ved NTNU og tidligere leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf).

  På møtet, som fant sted i Genève i mai, ble flere av Hosars hjertesaker tatt opp.

  – Universell helsedekning er nok årets største sak. Tilgjengelige helsetjenester for alle er ikke kun et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå de resterende underpunktene til FN sitt bærekraftsmål for helse. Derfor er dette en sak som skiller seg ut for meg som spesielt viktig, påpeker Hosar.

  Hun understreker at universell helsedekning krever politisk forpliktelse utover helsefeltet.

  – I tillegg til at finans er en grunnleggende forutsetning, er utdanning og antikorrupsjon viktige eksempler. For å oppnå denne bredere forankringen arrangeres et høynivåmøte om universell helsedekning under FN sin generalforsamling i høst. Et ledd i forberedelsene til høynivåmøtet, er behandlingen i helseforsamlingen, sier Hosar og legger til:

  – I tillegg er det verdt å merke seg at en resolusjon om åpenhet om legemiddelpriser ble forhandlet frem og vedtatt. Behovet for åpenhet ble også trukket frem i Norge sitt hovedinnlegg til forsamlingen.

  Hosar peker også på ikke-smittsomme sykdommer, antimikrobiell resistens og klima som viktige saker som ble diskutert på møtet.

  – Spennende og utfordrende

  – Spennende og utfordrende

  For Nmf og Legeforeningen har det lenge vært viktig å arbeide for at land utdanner helsepersonell tilsvarende sitt eget behov.

  – Slik kan man unngå at arbeidskraften flyter kun én vei, som skjer når land med bedre arbeidsvilkår tiltrekker seg helsepersonell fra andre land. Da flytter man bare problemet med den kjente hjerneflukt-effekten. WHO har arbeidet med dette tidligere, og i år skal landene igjen rapportere om status, påpeker Hosar.

  Helseforsamlingen samler helsetopper fra hele verden. Hosar påpeker at dette er spesielt nyttig.

  – Helsemyndighetene og politikerne i Norge er flinke til å være profesjonelt tilgjengelige, men det er noe annet å være en del av deres delegasjon. Delegasjonen som reiser er de fremste på sitt felt i Norge, og kommer blant annet fra Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet. Som samfunnsmedisin-spire har det stor verdi å bli kjent med dem, og det bringer mye inspirasjon tilbake til arbeidet mitt hjemme.

  Viktig med ungdomsdelegater

  Viktig med ungdomsdelegater

  Rannei Hosar forteller at som Norges første ungdomsdelegat på helsefeltet, er det både spennende og utfordrende å kunne være med og definere sin egen rolle.

  – Jeg fikk veldig god anledning til å knytte kontakter innad i WHO, i den norske delegasjonen og med andre. Spesielt det å kunne delta i departementsråd Bjørn-Inge Larsen sine møter med flere av direktørene i WHO, var nyttig for meg. Ikke minst var det en anledning til å møte ungdomsdelegatene fra andre land, slik at vi kan samarbeide for å øke ungdomsmedvirkningen globalt, sier Hosar.

  Den internasjonale føderasjonen for medisinstudentforeninger arbeider med å koordinere samarbeid mellom ungdomsdelegatene. Tilrettelegging for at flere land skal opprette ungdomsdelegatordninger er en hovedprioritet i dette arbeidet. Rannei Hosar mener det er viktig å synliggjøre at Norge stiller med ungdomsdelegater og på den måten er et foregangsland for ungdomsmedvirkning.

  – Det er viktig at ungdom har en stemme. Ikke bare i saker som direkte handler om barn og unge, men også i saker som ungdom er opptatt av. Om ikke alt for lenge vil vi arve dagens politiske utfordringer, og da er det viktig at vi er forberedt. Å legge til rette for ungdomsdelegater i delegasjonene, er kanskje enda viktigere for land med mindre utviklede strukturer for ungdomsmedvirkning enn det Norge allerede har, avslutter Rannei Hosar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media