En bedre legeforening med deg som student

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Gjennom fellesskapet i Legeforeningen, kan du som studentmedlem både ta del i de faglige og etiske diskusjonene og jobbe for gode og trygge arbeidsvilkår.

August er både avslutning av sommeren og begynnelsen på nytt studieår. Noen av dere har samme usikre følelse som på første skoledag, andre har erfaringens deilige trygghet. Men alle møter vi nye utfordringer, og som medlem av Legeforeningen står du ikke alene. Legeforeningen organiserer nesten alle yrkesaktive leger i Norge. Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en viktig del av Legeforeningen, både som døråpner til foreningslivet, bidragsyter til forhandlingene og faglig aktør. Nmf har kunnskapen om det å være student. Sentralstyret har de siste to årene hatt en egen studentsatsing. Sammen med Nmf ønsker vi å styrke deres organisasjon og arbeid.

Gjennom fellesskapet i Legeforeningen, kan du som studentmedlem både ta del i de faglige og etiske diskusjonene og jobbe for gode og trygge arbeidsvilkår. Legeforeningen er en komplett profesjonsforening. Det vil si at vi har et stort og bredt samfunnsengasjement. Formålet er beskrevet i lovene: Vi skal arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard, fremme faglige, sosiale og økonomiske interesser, verne om medlemmenes helse, fremme vitenskap og utdanning, jobbe for folkehelsen og være en helsepolitisk aktør. Her er det noe for enhver smak.

Yrkesforeningene har et godt utbygd tillitsvalgtapparat, og de tillitsvalgte i Nmf deltar i forhandlingsutvalgene for å ivareta studentenes behov. Juridisk avdeling i Legeforeningen har erfarne jurister som kan gi rådgiving raskt. Legeforeningen har også avtale med skattebetalerforeningen for skatteråd, og vi har en egen kollegastøtteordning i alle fylker for rådgiving når legelivet blir krevende. I tillegg har Legeforeningen gode og tilpassede medlemstilbud – også til studentene. Helselederskolen er en del av satsingen som Legeforeningen har på ledelse gjennom helselederprogrammet, hvor også studenter kan søke om å delta. Vi vil at leger skal lede; det er bra for pasientene og for helsetjenesten.

Legestudiet er starten på legelivet. Hva er det viktigste for oss leger? Forskning nasjonalt og internasjonalt har vist at leger trives best når vi får drive god pasientbehandling og samtidig får utvikle vårt eget fag. Leger som trives, er de beste legene. Trivsel er faktisk en god indikator på pasientsikkerhet! Derfor fremmer Legeforeningen både faglige, sosiale og økonomiske interesser. Det gjør vi på mange måter: Fra vårt eget legeforskningsinstitutt, LEFO, som forsker på legers helse og arbeidsvilkår, via vår kamp for kollektivt vern, til engasjementet i våre fagmedisinske foreninger.

Studietilværelsen er derfor starten på et yrkesliv som lege. Kjemi, tidlig pasientkontakt, kommunikasjon og etikk – alle de viktige ingrediensene står på lærerplanen. Men tillitsvalgtarbeid kan gi et utvidet perspektiv til både glede og nytte; som forhandlingsteknikk, ulikhet i helse eller global helse. Ta derfor imot utfordringen neste gang du ser en medstudent på vervetokt i t-skjorte med Nmf- logo. Hele Legeforeningen blir bedre med ditt engasjement – velkommen til oss og godt studieår!

Anbefalte artikler