Kommentar
I Sverige finns redan välutvecklade riktlinjer