Kommentar

Døra står i beste fall på gløtt

Trine Moholdt
Forsker
Interessekonflikt:  Nei
Erik Ekker Solberg
Overlege
Diakonhjemmet Sykehus

Takk for interesse for vår artikkel både fra Gry Berntzen, og fra Therese Fostervold Mathisen som skrev i Dagens Medisin at fysisk aktivitet som medisin krever kompetanse (1), noe vi er helt enig i. Samtidig må folks egen aktivitet stimuleres. Vi applauderer Helse Nords fokus på fysisk trening for behandling av diabetes type 2 og hjertesykdom. Det er imidlertid stort potensiale for å øke innsatsen på dette feltet i hele landet og mye mer å hente. Alle ser Norges tydelige toppidrettsprestasjoner. Basis for disse er solide treningskunnskaper, som også pasienter bør få mer nytte av. Men Norges mange fageksperter med spesialkompetanse i bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av livsstilssykdommer er i stor grad ubenyttete. I 2018 var mer enn en tredjedel av norske kommuner uten en frisklivssentral. Vi er derfor ikke enig med Berntzen i at vi slår inn åpner dører. De står i beste fall på gløtt. Hovedhensikten med vår artikkel var å henlede oppmerksomheten til de to nye referanseartiklene som er kommet for å gi konkrete råd til de som ønsker å begynne med eller å fortsette å sette fokus på fysisk aktivitet som forebyggende hjertemedisin.

Referanse
1. Fostervold Mathisen. Fysisk aktivitet som medisin krever kompetanse. Dagens Medisin 01.07.2019

Published: 08.07.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media