Kommentar

Think big – not small!

Anita Aalby
Rådgiver, Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei

Hvis vi hadde vært redd for ny teknologi, manglende kunnskap og investeringer i store prosjekter, ville vel aldri Norge fått oppleve oljeeventyret?

Bekkemellem synliggjør motforestillinger som nok var høyst relevante i forbindelse med starten på oljeeventyret også.
Think big – not small!

Published: 09.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media