Kommentar
Rehabilitering av hjernesvulstpasienter er et forsømt område