Kommentar
Rådføringsplikten kan ikke fortolkes bort!