Kommentar
Problematikken gjelder også pasienter med andre kreftdiagnoser