Kommentar

Behovsvurdering på hvilken måte?

Stein Arne Rimehaug
Rådgiver, Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering.
Interessekonflikt:  Nei

Dette debattinnlegget etterlyser en sentralisert behovsvurdering, utført av et tverrfaglig team i løpet av en hel dag eller et prøveopphold, og gjerne etter noe tid, etter at uavdekkede vansker har begynt å melde seg. Et forventet tilsvar vil være at "pakkeforløp hjem" snart blir lansert, med et system for vurdering av rehabiliteringsbehov. Sannsynligvis blir det i de nye pakkeforløpene en anbefaling om at pasienten selv fyller ut et skjema, med noe hjelp fra en fagperson. For mange kreftformer kan det være tilstrekkelig metode for avdekking av behov.
Det er verd å merke seg at denne kronikken etterspør noe annet og mer enn det. Ved hjernesvulst er det ikke bare seneffekter etter behandlingen, men også effekter av selve svulsten som må avdekkes. Tilsvaret fra Ledal i Hjernesvulstforeningen belyser at det ikke er mulig for alle hjernesvulst-overlevere å selv oppdage og kjenne til utfordringene det kan finnes hjelp mot. En tverrfaglig vurdering over noe tid kan være nødvendig, og som kronikken fremhever: ikke overlatt til kommunehelsetjenesten, men utført i samarbeid.

Published: 26.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media