Kommentar
Veiledet trening må tilpasses individuelt