Kommentar

Interessant

Merete Sandvig Hoel
Uføretrygdet, cand.mag/ cand.polit i natur-og samfunnsfag, skribent
Interessekonflikt:  Nei

En svært interessant artikkel. Undertegnede har en diagnose på Aspergers syndrom selv, og opplever gjennomgående at svært mange leger oppfatter denne diagnosen nettopp etter den biologiske "sykdoms"forklaring Asperger skal ha hatt. Håndteringen virker overhodet så lemfeldig, at jeg har begynt å lure på om en slik atferdssymptombeskrivende diagnose har livets rett i moderne medisin. 30-tallets medisin virker i hvert fall utdatert som grunnlag for noen diagnosesetting pr i dag. Særlig når barn og voksne med potensiell diagnose ikke utredes etter samme retningslinjer. Det virker faktisk meningsløst som voksen, å bli låst fast i en diagnose etter atferdssymptomer bygget på beskrivelser fra tre tiår før jeg ble født - beskrivelser som antakelig sier minst like mye om Hans Asperger selv, som dem han hadde som pasienter.

Published: 17.05.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media