Kommentar

Autismspektrum hade blivit ett begrepp även utan Asperger

Mats Reimer
Barnelege, Göteborg
Interessekonflikt:  Nei

När jag läser Aspergers beskrivningar av sina begåvade patienter som inte passade in i skolan, då är det lätt att känna igen barn och ungdomar som man själv har mött. Det var därför Lorna Wing myntade Aspergers syndrom, det var en bra beskrivning på ett ännu idag igenkännbart kliniskt symtomkomplex. Hade Aspergers texter inte existerat hade hon kanske beskrivit syndromet och gett det ett annat namn. Språket och termerna präglar i viss mån vår tolkning av verkligheten, men det finns en verklighet som termerna beskriver. Det finns olika autismer, kalla dem vad ni vill. Att Asperger ses som en "manlig" form av autism är nog helt rimligt. En hypotes om bakgrunden till (vissa former av) autism är att testosteron påverkar fostrets hjärna att utvecklas i en mer "systematiserande" och mindre "empatiserande" riktning (1).

Litteratur:

1: Baron-Cohen, Simon. The extreme male brain theory of autism. Trends Cogn Sci; 2002 Jun;6(6):248-254. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661302019046

Published: 16.05.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media