Forside nr. 8/2019

Artikkel

Illustrasjon: Tord Torpe

«Alt vatn vil mot havet, men somme straumar gjer ein lurt i å stogga. Å samanlikna A: eit oversvømt bad med B: eit sår som ikkje vil stoppa å blø, vil på mange måtar vera å undergrava alvoret i B. Likevel ligg der ein kategorisk likskap mellom dei to. Og frå eit humanistisk perspektiv kan ein vanskeleg hevda at mennesket alltid bør lata naturen gå sin gang.» 

Dette sier Tord Torpe som har illustrert forsiden. Mer av Torpes kunst kan du finne på hans hjemmeside www.tordtorpe.com

Anbefalte artikler